Presa e de vin?! Talciocul vinov??iilor

SHARE

Presa e de vin? c? ministrul ?eitan nu vedea cozile la care st?teau pl?titorii de taxe. De aceea a devenit fost ministru.
Presa e de vin? c? ?ara asta nu iese din criz?. Domnul B?sescu ?i domnul Boc sunt fanii acestei fraze. Presa e de vin? ?i c? ?ara a intrat în criz?. Normal! Altfel nu ar fi aflat nimeni c? e vorba de o criz? mondil?!
Presa e de vin? c? doamna Udrea doarme cu ferestrele deschise pentru c? nu ?tie cum s? închid? c?ldura. Dac? ar tr?i cu 5 milioane de lei vechi pe lun?, ar înv??a repede s? închid? c?ldura. De la factur?. Sau presa e de vin? c? doamna Udrea nu mai are decât un borcan de zacusc? în frigider. Asta, sincer, se vede, având în vedere c? pe celelalte borcane cu zacusc? le-a mâncat deja f?r? îndoial?, dac? privim f?lcu?ele proasp?t dobândite de doamna ministru.
Presa e de vin? c? Bercea mondialul respir? aer r?coros la ora asta. Presa e de vin? c? fratele pre?edintelui l-a n??it. ?i tot presa e de vin? c? însu?i Pre?edintele a d?n?uit cu Mondialul ?i a primit cadou de la acesta(nu ?tim dac? impozitat sau nu) o salb? generoas? la gâtul primei doamne. Presa e de vin? c? Bercea Mondialul a devenit un simbol na?ional. Aici s-ar putea s? aib? dreptate, asta dac? nu era Traian B?sescu partenerul de hor? al cefei groase.
Presa e de vin? c? Moni ?i Iri divor?eaz?. Eu, sincer? s? fiu,  cred c? presa e de vin? ?i c? Moni ?i Iri s-au cunoscut ?i mai ales c? s-au f?cut cunoscu?i. Presa e de vin? ?i c? Iri a în?elat-o pe Moni. Jacuzzi-ul nu are nicio vin?, serios!
Presa e de vin? c? prea umfl? scandalurile cu Mutu. ?i tot presa e de vin? f?r? îndoial? c? la Steaua antrenorii se schimb? mai des decât ?osetele proprietarului, pac pac.
Presa e de vin? c? doamna Anastase a furat ni?te multe voturi ca s? treac? o lege. Dac? presa nu era acolo, nu s-ar fi ?tiut.
Presa e de vin? c? un ungur excentric l-a spânzurat pe Avram Iancu în pia?a public?. ?i cred c? tot presa e de vin? c? acest ungur nu ?tie boab? român? de?i e func?ionar public al statului român, deci pl?tit din banii publici.
Presa e de vin? c? poporul crede cum c? Blejnar are leg?tur? cu ?p?gile din v?mi. Dac? nu spunea presa acest lucru, noi înc? am fi crezut c? Blejnar e un om cinstit. A?a credem c? are doar mult mult tupeu.
Presa e de vin? c? brandul de ?ar? al doamnei Udrea a r?mas în frunza goal?. Presa e de vin? c? prea îl critic? pe pre?edinte. De aceea m-a? hazarda s? spun c? presa e de vin? pentru c? România intr? în r?zboi în Libia. Atâta l-a criticat pe pre?edintele B?sescu pentru lipsa unei pozi?ii ferme, încât acesta a cedat ?i ne-a b?gat în r?zboi. Na, s? te înve?i minte, pres? ce e?ti!

P.S. Articol scris de Naty Badea

SHARE