BIC, brichetele si siguranta

SHARE

 Va arde sau nu de aceasta realitate, potrivit unor studii efectuate in Europa, 76% din modelele de brichete comercializate pe pie?ele de pe continent nu sunt conforme cu normele de siguran??.

  Cele mai frecvente cauze ale accidentelor provocate de brichetele “neconforme” sunt: brichetele înc?rcate excesiv, in?l?imea excesiv? a flac?rii, e?ec la testul prin c?dere si stingerea întârziat? a fl?c?rii.

   BIC avertizeaza asupra acestor posibile pericole cauzate de brichetele necertificate, sfatuind comercaintii sa verifice pe http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex_search.cfm calitatea produselor vandute, pentru a evita amenzile sau accidentele.

  Totodata, BIC asigura cosnumatorii ca brichetele sale îndeplinesc standardul interna?ional de siguran?? ISO 9994. Astfel:

  Înainte de a p?r?si fabrica, fiecare brichet? BIC® este supus? unui num?r de peste 50 de controale de calitate diferite!

    În fiecare din fabricile sale, angaja?ii BIC® califica?i ?i instrui?i î?i dedic? mai mult de 25% din timpul de lucru monitoriz?rii calit??ii.         

   Bricheta de buzunar BIC® produce pân? la de dou? ori mai multe aprinderi decât alte brichete cu piatr? de acela?i format.

SHARE