Acum despre laptop. Despre audienta, diseara.

SHARE

 COMUNICAT DE PRESA:

Toshiba demonstreaz? avantajele garan?iei “Orice-ar-fi”

Laptopul lui Mircea Badea sufer? un accident, Toshiba îl înlocuie?te

 

Bucure?ti, 23 iulie 2009 – Toshiba, unul dintre produc?torii de top în domeniul computerelor, a demonstrat recent clien?ilor din România beneficiile Garan?iei “Orice-ar-fi”.

 

În seara de luni (20 iulie), în timpul emisiunii “În Gura Presei”, laptopul pe care îl folosea Mircea Badea în platou a fost distrus în urma unui accident. Însa, pentru c? era un laptop Toshiba achizi?ionat recent, a fost înlocuit cu unul nou datorit? Garan?iei “Orice-ar-fi”.

 

Goran Kurt, Marketing Manager, South Eastern Europe, Toshiba Computer: “Garan?ia “Orice-ar-fi” reprezint? un beneficiu real pentru clien?ii nostri ?i le permite acestora s? profite la maxim de noile lor laptopuri – pân? acum, nu a mai existat un program similar pe pia?a româneasc?. Suntem deja recunoscu?i pentru calitatea produselor noastre îns? oricine poate avea un accident ?i în?elegem asta. De aceea, am implementat acest pachet unic de beneficii, dedicat fiec?rui laptop”.

 

Garan?ia “Orice-ar-fi” ofer? un pachet adi?ional de beneficii, care constau în patru tipuri de acoperire:

Garan?ia mul?umirii – Clientul poate utiliza produsul oriunde îns?, dac? nu este complet mul?umit de laptopul achizi?ionat, îl poate returna în termen de dou? s?pt?mâni de la data achizi?ion?rii. Orice s-ar întâmpla.

 

Acoperire în caz de deteriorare accidental? – Toshiba va înlocui sau va repara laptopul dac? acesta a fost deteriorat accidental în primul an de la data achizi?ion?rii. Orice s-ar întâmpla.

 

Acoperire în caz de furt – Toshiba ofer? clien?ilor un laptop identic sau unul echivalent în cazul în care laptopul original a fost furat în primul an de la data achizi?ion?rii. Orice s-ar întâmpla.

 

Protec?ie unic? împotriva ?omajului – Clien?ii care cump?r? un laptop Toshiba vor putea s? solicite rambursarea banilor în cazul în care î?i pierd locul de munc? în termen de un an de la achizi?ionarea laptopului, Toshiba permi?ându-le, prin aceast? ofert?, s? î?i p?streze modelul achizi?ionat.”

 

Aceasta garan?ie este gratuit? ?i este disponibil? pentru toate laptopurile Toshiba achizi?ionate pe canal oficial. Pentru a fi eligibili de a ob?ine acest pachet de beneficii, clientii trebuie s? î?i înregistreze noul laptop pe site-ul

www.trust-toshiba.com .

 

SHARE